Wat houdt het begrip regiebehandelaar in?

Een regiebehandelaar is een centraal aanspreekpunt dat alle onderdelen van de behandeling en de begeleiding van een patiënt organiseert en op elkaar afstemt. Alle zorgverleners die bij de behandeling van een patiënt zijn betrokken, kunnen regiebehandelaar worden, mits zij academisch zijn geschoold, relevante werkervaring hebben, BIG geregistreerd zijn en deelnemen aan intercollegiale toetsing. De situatie, de voorkeur van de cliënt en de hulpvraag bepalen wie het aanspreekpunt is in de behandeling. Bij complexe medische stoornissen is dat de psychiater, bij dementie een klinisch geriater of een specialist ouderengeneeskunde, bij gedragstherapeutische behandeling een gezondheidszorgpsycholoog. Als de voornaamste hulpvraag samenhangt met de gevolgen van de ziekte, is de verpleegkundig specialist ggz de geëigende behandelaar.