Wat houdt het verpleegkundig specialisme ggz in?

Als verpleegkundige sta je geregistreerd in het BIG-register (artikel 3). Een verpleegkundig specialist ggz is een specialisatie van het generieke beroep verpleegkundige, namelijk de geestelijke gezondheidszorg. Als specialist kan je meer en mag je meer.

 

De verpleegkundig specialist ggz is een zelfstandig behandelaar met een zelfstandige bevoegdheid. De behandeling richt zich primair op de gevolgen van de psychiatrische stoornis in het persoonlijk functioneren binnen hoogcomplexe zorgsituaties. Naast medisch-psychiatrische behandelvormen, zoals het voorschrijven van geneesmiddelen, maakt de verpleegkundig specialist ggz in de behandeling gebruik van gedragstherapeutische, groepsdynamische en systemische interventies om de stemmingen, gedragingen en cognities van de patiënt en zijn systeem te beïnvloeden. De resultaten van de behandeling zijn vooral gericht op het dagelijks functioneren, verbeteren van de kwaliteit van leven, herstel en preventie. De verpleegkundig specialist ggz streeft altijd naar de optimale autonomie van de patiënt. Hiervoor maakt zij gebruik van de mogelijkheden die de omgeving en de technologie bieden.