Wat is het niveau van de opleiding?

GGZ-VS is een door de minister van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen als opleidingsinstelling voor hoger beroepsonderwijs. Net als alle andere hogescholen in Nederland zijn wij een University of Applied Science die aan het einde van de opleiding de internationaal erkende academische graad Master of Science (MSc) mag toekennen. Naast je mastertitel mag je na het afronden van de opleiding de wettelijk beschermde titel van verpleegkundig specialist ggz voeren, na inschrijving in het daartoe krachtens artikel 14 van de Wet BIG ingestelde beroepenregister van het Register voor Verpleegkundige Specialisten (RSV).