Wat is psychiatrische verpleegkunde?

Psychiatrische verpleging is een verbijzondering van het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige, gericht op patiënten met psychische problemen of aandoeningen. Het beroepsdeelprofiel GGZ-verpleegkundige, AVVV/NVPV (2004) zegt hierover:

‘De ggz-verpleegkundige is bekwaam om potentiële en actuele ggz-zorgbehoeftes op complexiteit en urgentie te kunnen inschatten en de aard en omvang van de zorg die nodig is te kunnen organiseren en uitvoeren. Hij biedt zorgvragers in uiteenlopende woon- en leefomgevingen, en met unieke gezondheid- en bestaanssituaties, ondersteuning en begeleiding bij de gevolgen van hun psychiatrische ziekte en de voorkomende beperkingen en mogelijkheden die daarvan het gevolg zijn.’ Een nadere uitwerking is te vinden in het ggz verpleegkundige (hbo) beroepscompetentieprofiel van GGZ Nederland