Wat kost de opleiding?

De praktijkinstelling betaalt de opleidingskosten. Zij ontvangen hiervoor een beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Een verpleegkundig specialist ggz in opleiding ontvangt een salaris conform de cao ggz.