De rol van interoceptie in emotieregulatie bij patiënten met vroegkinderlijk trauma

Kwantitatief correlationeel onderzoek naar het verband tussen affective touch en emotieregulatie bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma