De rol van interoceptie in emotieregulatie bij patiënten met vroegkinderlijk trauma

Kwantitatief correlationeel onderzoek naar het verband tussen affective touch en emotieregulatie bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma

 

Marit Bouwmeester, olympisch kampioen zeilen

Mentale krachttraining voor studenten GGZ-VS