Analyseren, een functie van betekenis

Functie- en betekenisanalyse, een krachtig hulpmiddel voor diagnostiek en behandeling van een patiënt met adhd en ptss