Cliënttevredenheid in de verslavingszorg

Een literatuurstudie naar factoren die een rol spelen in tevredenheid van cliënten over verslavingszorg