Complexe zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie

Dit artikel toont de complexiteit van zorg wanneer een dader met een licht verstandelijke beperking na huiselijk geweld een huisverbod krijgt opgelegd. Een huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Verpleegkundig specialisten beschikken over competenties waarmee hoogcomplexe ggz verpleegkundige zorg wordt gepland, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd.