Contigentie management bij een stoornis in het gebruik van cocaîne

Een beschrijvend, kwalitatief onderzoek middels een thematische analyse naar de ervaringen van patiënten met een stoornis in het gebruik van cocaïne behandeld met contingentie management bij Brijder Verslavingszorg.