De mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met ernstige psychische aandoeningen in zorg bij een forensisch ACT-team

Een kwantitatief vergelijkend onderzoek met een gezonde controlegroep