Een flinke puzzel

Herstel na langdurige opnames in de (forensische) psychiatrie