Een paardenmiddel

Een thematische analyse van ervaringen van cliënten van GGzE met equine-assisted therapy