Factoren die helpen bij deelname aan een behandeling ter bevordering van een multidisciplinaire leefstijl

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de klinische langdurige zorg