Grip op stemmingswisselingen

Bevorderen van zelfmanagement bij een oudere patiënt met een bipolaire I stoornis