Hoe ervaren volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en een licht verstandelijke beperking de communicatie met hulpverleners binnen de klinische ggz?

Een kwalitatief, fenomenologisch onderzoek