Intelligentie en leerstoornissen in beeld

Een kwantitatief onderzoek met een cross-sectioneel onderzoeksdesign naar de vermoedelijke prevalentie lvb bij patiënten die in zorg zijn bij een fact-team voor ambulante verslavingszorg, waarbij middels de scil en dossieronderzoek data werden verzameld