IS ER NOG HOOP?

Demoralisatie bij patiënten met dubbele diagnose: een gevalsbeschrijving.