Kijk eens wat ik (aan)kan!

Integratieve diagnostiek en behandeling bij een cliënte met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen en een obsessief-compulsieve stoornis