Mentaal herstel na ongeval

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel