Mentaal herstel na ongeval

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS