Mindfulness en ggz-verpleegkunde

Aandacht voor het hier en nu in het omgaan met ziekte