Naastbetrokkenen door patiënten in beeld gebracht

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten met de rol van naastbetrokkenen voorafgaand aan een crisissituatie