Naasten betrekken bij de behandelplanbespreking, wat vindt de cliënt daar eigenlijk van?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten over de betrokkenheid van naasten tijdens de behandelplanbespreking.