Niet alleen, toch eenzaam

Een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek naar eenzaamheid bij patiënten met een psychotische stoornis en de associatie tussen eenzaamheid en dagbesteding