Open dialogue in herstelondersteunende zorg

Een literatuurstudie over de bijdrage van ‘open dialogue’ aan het herstel van cliënten met een psychotische stoornis