Oplossingsgerichte gespreksvoering bij een cliënt met bps

Een werkzame interventie