Psycho-educatie aan mantelzorgers

Een beschrijvend fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers van ambulante patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen