Psycho-educatie voor patiënten met adhd én een bipolaire stoornis

Een kwalitatief surveyonderzoek naar de behoeften en wensen van patiënten