Slaapproblemen bij extramurale forensische patiënten en het verband met het delictrisico

Een kwantitatief beschrijvend correlationeel onderzoek naar slaapproblemen en het verband ervan met het delictrisico volgens het risicotaxatie-instrument START