Wat beweegt schizofrenie?

Een beschrijvend kwalitatief onderzoek naar de factoren die van
invloed zijn op het beweeggedrag van mensen met schizofrenie