Wel willen maar niet kunnen

De gevolgen van vroegkinderlijk trauma