Zijn dit mijn doelen?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinisch behandelde patiënten met neurocognitieve problematiek rond
het opstellen van hun behandeldoelen