Zuster, ik kan niet slapen

Welke niet-medicamenteuze interventies zijn bekend om depressie en slapeloosheid in samenhang te behandelen bij jongeren?