Praxis artikelen

Eenmaal per jaar brengt de GGZ-VS de Praxis uit. De praxis bevat een selectie van artikelen die zijn geschreven door verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Het betreft artikelen geschreven binnen de leerlijn Wetenschappelijke kennis en onderzoek en artikelen die als examenstuk dienen in het kader van de Meesterproef vs ggz. De artikelen tonen hoe de verbinding wordt gemaakt tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkvoering en de voorkeuren van patienten.

Filter op

- Voorwoord praxis 2013

2013

De kwaliteit spreekt voor zich…

- Voorwoord praxis 2014

2014

De verpleegkundig specialist ggz als spil in de vernieuwde ggz; een kwestie van tijd

- Voorwoord praxis 2015

2015

Het neusje van de zalm; topproducten van een topopleiding

- Voorwoord praxis 2016

2016

Verpleegkundig specialisten ggz, ambassadeurs voor een goede ggz

- Voorwoord praxis 2017

2017

Verpleegkundig Specialist ggz in de regie

- Voorwoord praxis 2018

2018

De top van de verpleegkundige beroepenfamilie

- Voorwoord praxis 2019

2019

Het verschil maken…

- Voorwoord praxis 2020

2020

Traditie en vanzelfsprekendheid

- Voorwoord praxis 2021

2021

Beroep en Functie; maatwerk of een te krappe jas?

- Voorwoord praxis 2022

2022

- Voorwoord praxis 2023

2023

De verpleegkundig specialist ggz, autonoom in een veranderende omgeving

- Voorwoord praxis 2024

2024

De zorg voor mentale gezondheid is van ons allemaal

Betoog

‘Ik voel mij een beetje suïcidaal’

2024

Een betoog over het belang van doorvragen naar suïcidale klachten

Gevalsbeschrijving

‘Stap voor stap, hap voor hap’

2014

Behandeling van eetproblemen bij kinderen met een autismespectrumstoornis

Gevalsbeschrijving

ACT, ja of nee?

2013

Aandacht voor een patiënt met borderline persoonlijkheidsstoornis in een vroeg-psychose-team

Onderzoeksartikel

Afbouwen van antipsychotica. wat vinden cliënten er zelf van?

2023

Een kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met een licht verstandelijke beperking over het afbouwen van langdurig antipsychotica voor probleemgedrag

Betoog

Afstemming? Jouw zorg

2022
Onderzoeksartikel

Agressief gedrag bij patiënten binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’

2024

Een niet-experimenteel longitudinaal onderzoek naar het effect van een KIB-behandeling op agressief gedrag bij patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’ van de Parnassia Groep.

Poster

Agressief gedrag tegen hulpverleners

2024

Agressief gedrag tegen hulpverleners

Gevalsbeschrijving

Als het tij verloopt, verzet men de bakens

2014

De verpleegkundig specialist als hoofdbehandelaar van EPA-patiënten

Gevalsbeschrijving

Analyseren, een functie van betekenis

2014

Functie- en betekenisanalyse, een krachtig hulpmiddel voor diagnostiek en behandeling van een patiënt met adhd en ptss

Literatuurstudie

Behandeling van slaapstoornis en het effect hiervan op suïcidale ideaties

2022

Een literatuurstudie naar het effect van de behandeling van een slaapstoornis op de suïcidale ideaties bij mensen met een depressieve stoornis

Opinie

Beheersen of behandelen

2013

Klinische jongvolwassenen met ass en (verborgen) middelengebruik

Onderzoeksartikel

Behoeften van jongeren met een bps ten aanzien van een psycho-educatieve familie-interventie

2023
Onderzoeksartikel

Betrokkenhheid van naasten in de ambulante ggz

2023

Wat vinden patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in behandeling bij een FACT-team belangrijk bij het betrekken van naasten bij de behandeling?

Gevalsbeschrijving

Bipolaire stoornis & reumatoïde artritis

2018
Literatuurstudie

Cliënttevredenheid in de verslavingszorg

2017

Een literatuurstudie naar factoren die een rol spelen in tevredenheid van cliënten over verslavingszorg

Gevalsbeschrijving

Clozapinegebruik en stoppen met roken van tabak

2014

Aandacht voor leefstijl en gezondheidsrisico’s

Betoog

Cognitieve gedragstherapie insomnia: altijd aanbieden

2023

Oproep voor een brede inzet van cognitieve gedragstherapie insomnia bij mensen met een ernstige psychische aandoening en een comorbide insomniastoornis

Onderzoeksartikel

Communication about nightmares

2021

A phenomenological study into the lived experiences of patients with ptsd

Gevalsbeschrijving

Complexe zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie

2013

Dit artikel toont de complexiteit van zorg wanneer een dader met een licht verstandelijke beperking na huiselijk geweld een huisverbod krijgt opgelegd. Een huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Verpleegkundig specialisten beschikken over competenties waarmee hoogcomplexe ggz verpleegkundige zorg wordt gepland, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd.

Poster

Contigentie management bij een stoornis in het gebruik van cocaîne

2024

Een beschrijvend, kwalitatief onderzoek middels een thematische analyse naar de ervaringen van patiënten met een stoornis in het gebruik van cocaïne behandeld met contingentie management bij Brijder Verslavingszorg.

Betoog

De ‘war on drugs’ zinvol of schadelijk?

2023
Poster

De interne worsteling

2023
Onderzoeksartikel

De mondgezondheidgerelateerde kwaliteit van leven van patiënten met ernstige psychische aandoeningen in zorg bij een forensisch ACT-team

2019

Een kwantitatief vergelijkend onderzoek met een gezonde controlegroep

Onderzoeksartikel

De rol van interoceptie in emotieregulatie bij patiënten met vroegkinderlijk trauma

2020

Kwantitatief correlationeel onderzoek naar het verband tussen affective touch en emotieregulatie bij volwassenen met vroegkinderlijk trauma

Onderzoeksartikel

De therapeutische relatie bij patiënten met een ernstige psychotische stoornis

2022
Onderzoeksartikel

De verpleegkundig specialist; over meesterschap en taakherschikking

2012
Onderzoeksartikel

De zin van waanzin

2016

Een fenomenologisch-hermeneutisch onderzoek naar betekenisverlening bij psychosen door patiënten met een schizoaffectieve stoornis

Onderzoeksartikel

Do we ask if we listen?

2017

Shared Decision Making measured by the cq Index in patients with depression: a correlational study

Onderzoeksartikel

E-health bij depressie: klaar voor of klaar mee?

2019

Kwalitatief onderzoek met fenomenologische kenmerken naar de ervaring van voortijdige stoppers met e-health

Onderzoeksartikel

Een andere blik op stress en slaappatronen

2024

Een cohortonderzoek met dagelijkse ervaringsmetingen bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Gevalsbeschrijving

Een flinke puzzel

2015

Herstel na langdurige opnames in de (forensische) psychiatrie

Gevalsbeschrijving

Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard?

2012

De meerwaarde van een placebogecontroleerde trial bij kinderen die ingesteld worden op methylfenidaat

Onderzoeksartikel

Een paardenmiddel

2023

Een thematische analyse van ervaringen van cliënten van GGzE met equine-assisted therapy

Betoog

Een positieve wending in de behandeling van een patiënt met een bipolaire stoornis

2024

Een positieve wending in de behandeling van een patiënt met een bipolaire stoornis

Gevalsbeschrijving

Equine-assisted Therapy in de verpleegkundige behandeling van angst bij autisme

2014
Gevalsbeschrijving

Ervaren veiligheid in de buurt en het risico op psychose

2017

Een fenomenologisch onderzoek naar beschermende en risicofactoren voor de mentale gezondheid in de leefomgeving van volwassenen met een kwetsbaarheid voor psychose.

Opinie

Ervaring is de beste leermeester

2012

De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen

Onderzoeksartikel

Ervaringen van patiënten bij de inzet van de Extra Beveiligde Kamer (ebk)

2021

Een kwalitatief onderzoek naar de impact van de ebk

Betoog

Evaluatie van holding: een must

2024
Onderzoeksartikel

Factoren die helpen bij deelname aan een behandeling ter bevordering van een multidisciplinaire leefstijl

2020

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in de klinische langdurige zorg

Gevalsbeschrijving

First things first?

2021

Behandeling van comorbiditeit

Opinie

Focus op mentaliseren

2013

Een effectieve attitude in de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis

Betoog

Food first

2024

Wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen en voedingssupplementen behoren tot gelegitimeerde behandelinterventies voor psychische klachten
bij volwassenen.

Gevalsbeschrijving

Gedachten zijn geen feiten

2016

Mindfulness Based Cognitive Therapy als werkzame interventie bij een depressieve stoornis

Gevalsbeschrijving

Geen voogden, geen stress, geen dwang!

2016

Verpleegkundige diagnostiek bij een vastgelopen behandeling bij een 10-jarig meisje met een obsessief-compulsieve stoornis

Onderzoeksartikel

Geloof je mij?

2015

De Listen-Empatise-Agree-Partner-methode als verbindende schakel bij de behandeling van een patiënt met schizofrenie

Literatuurstudie

Gezamenlijk beslissen over de behandeling; de sleutel tot medicatietrouw?

2024

Een literatuurstudie naar de mate waarin gezamenlijk beslissen over de behandeling leidt tot betere medicatietrouw bij patiënten gediagnosticeerd met schizofrenie.

Gevalsbeschrijving

Grip op stemmingswisselingen

2015

Bevorderen van zelfmanagement bij een oudere patiënt met een bipolaire I stoornis

Opinie

Help mij voordat ik het vergeet

2013

Levensbeëindiging op verzoek bij het dementiesyndroom

Onderzoeksartikel

Herstel begint bij ‘rijkdom’

2016

Geld in de vorm van een basisinkomen als therapeutische interventie voor een ‘waardig’ bestaan

Gevalsbeschrijving

Herstel: de weg naar voluit leven

2012

De behandeling van een patiënte met complexe ptss-klachten vanuit herstelondersteunende zorg

Onderzoeksartikel

Herstellen met peer-supported open dialogue

2022

Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening met de bijdrage van peer-supported open dialogue aan hun herstelproces

Onderzoeksartikel

Het crisissignaleringsplan (csp) in beeld

2023

Kwalitatief onderzoek door middel van een thematische analyse naar ‘het csp in beeld’ bij cliënten met een verslaving en licht verstandelijke beperking

Betoog

Het voordeel van de twijfel

2022

Een goede hulpverlener twijfelt en spreekt deze twijfel uit

Onderzoeksartikel

Hoe ervaren volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en een licht verstandelijke beperking de communicatie met hulpverleners binnen de klinische ggz?

2021

Een kwalitatief, fenomenologisch onderzoek

Gevalsbeschrijving

Hulp bij partnergeweld

2012

Haken en ogen aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Onderzoeksartikel

Humor bij ouderen met een depressie

2022

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van humor en behoefte aan humor tijdens een klinische opname

Onderzoeksartikel

Ik BenZo?

2020

Kwantitatief beschrijvend onderzoek naar de prevalentie en duur van chronisch benzodiazepinegebruik bij de klinisch opgenomen oudere zorgvrager in de specialistische GGZ (S-GGZ)

Gevalsbeschrijving

Imaginatie- en rescriptingtherapie bij nachtmerries

2018
Betoog

In de schaduw van afhankelijkheid: de kinderen van verslaafde ouders

2024
Onderzoeksartikel

In gesprek over seksuele functiestoornissen door antipsychoticagebruik

2021

Een fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met het bespreken van seksuele problemen

Gevalsbeschrijving

Ineffectieve dorst

2017

Alternatieve coping en stressreductie bij psychogene polydipsie

Onderzoeksartikel

Intelligentie en leerstoornissen in beeld

2017

Een kwantitatief onderzoek met een cross-sectioneel onderzoeksdesign naar de vermoedelijke prevalentie lvb bij patiënten die in zorg zijn bij een fact-team voor ambulante verslavingszorg, waarbij middels de scil en dossieronderzoek data werden verzameld

Onderzoeksartikel

Interventies bij volwassenen met een licht verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik

2017
Gevalsbeschrijving

IS ER NOG HOOP?

2019

Demoralisatie bij patiënten met dubbele diagnose: een gevalsbeschrijving.

Gevalsbeschrijving

It takes two to tango

2016

Shared decision making in de behandeling van alcoholafhankelijkheid bij autismespectrumstoornis

Poster

Joint crisis plan – a dynamic new approach

2023

The lived experiences of people with a Dynamic New Approach; personality disorders

Gevalsbeschrijving

Kapitein op haar eigen schip

2012

Bevorderen van autonomie in de sociaal psychiatrische behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Onderzoeksartikel

Keuzehulp bij bipolaire stoornis

2021

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten die gebruik maken van een digitale keuzehulp binnen Antes

Gevalsbeschrijving

Kijk eens wat ik (aan)kan!

2015

Integratieve diagnostiek en behandeling bij een cliënte met een lichte verstandelijke beperking, gedragsproblemen en een obsessief-compulsieve stoornis

Onderzoeksartikel

Maakt ervaring rijker?

2018

Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen in het persoonlijk herstelproces van mensen met een ernstige psychische aandoening, die zorg ontvangen van een ervarings-deskundige

Literatuurstudie

Medicatietrouwbevorderende interventies bij patiënten met schizofrenie

2017
Onderzoeksartikel

Mentaal herstel na ongeval

2015

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel

Betoog

Met de mond vol tanden staan

2022

De mondgezondheidscrisis in de psychiatrie en de taak van de verpleegkundig specialist ggz in het aanpakken ervan

Opinie

Mindfulness en ggz-verpleegkunde

2012

Aandacht voor het hier en nu in het omgaan met ziekte

Beschouwing

Motiveren, een kwestie van gezond verstand

2012

Motiverende gespreksvoering als verpleegkundige interventie bij licht verstandelijk beperkte cliënten die middelen misbruiken

Onderzoeksartikel

Naastbetrokkenen door patiënten in beeld gebracht

2019

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten met de rol van naastbetrokkenen voorafgaand aan een crisissituatie

Poster

Naasten betrekken bij de behandelplanbespreking, wat vindt de cliënt daar eigenlijk van?

2024

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten over de betrokkenheid van naasten tijdens de behandelplanbespreking.

Gevalsbeschrijving

Nee dank u, de regie mag u zelf houden

2014

Positieve cognitieve gedragstherapie bij een vrouwelijke patiënt met add

Onderzoeksartikel

Niet alleen, toch eenzaam

2020

Een beschrijvend cross-sectioneel onderzoek naar eenzaamheid bij patiënten met een psychotische stoornis en de associatie tussen eenzaamheid en dagbesteding

Onderzoeksartikel

Nooit geleerd keuzes te maken

2015

Waarom herstel bij zeer langdurig opgenomen ouderen om een andere benadering vraagt

Gevalsbeschrijving

Onderdiagnostiek van autisme in de forensische ggz

2021
Poster

Online peer support als aanvulling bij depressiebehandeling

2023
Gevalsbeschrijving

Oost, west, thuis dement

2014

Gebruik van innovatieve hulpmiddelen bij de behandeling van thuiswonende personen met lichte tot matig ernstige dementie

Literatuurstudie

Open dialogue in herstelondersteunende zorg

2020

Een literatuurstudie over de bijdrage van ‘open dialogue’ aan het herstel van cliënten met een psychotische stoornis

Gevalsbeschrijving

Oplossingsgerichte gespreksvoering bij een cliënt met bps

2014

Een werkzame interventie

Onderzoeksartikel

Oudergerichte interventies bij klinisch opgenomen adolescenten

2021

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders van klinisch opgenomen adolescenten met oudergerichte interventies voor een bestendige terugkeer van hun kind naar het gezin

Onderzoeksartikel

Over-d(r)acht van k&j-psychiatrie naar fact-volwassenen

2018

Een kwalitatief onderzoek naar de wijze waarop jongvolwassenen de transitie van k&j-psychiatrie naar fact-volwassenen beleven

Onderzoeksartikel

Persoonlijke aandacht voor leefstijl en gezondheid

2018

Een fenomenologisch onderzoek naar beweegredenen van patiënten met epa voor deelname aan een metabole poli

Poster

Polyfarmacie bij ouderen met een bipolaire stoornis

2022
Betoog

Polyfarmacie en iatrogene schade, de gevolgen van behandeling

2022
Opinie

Preventie van agressie in de kliniek moet beter

2012

Systematisch inzetten van evidence-based interventies helpt

Onderzoeksartikel

Psycho-educatie aan mantelzorgers

2021

Een beschrijvend fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers van ambulante patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Onderzoeksartikel

Psycho-educatie voor patiënten met adhd én een bipolaire stoornis

2018

Een kwalitatief surveyonderzoek naar de behoeften en wensen van patiënten

Betoog

Quetiapine: de quick fix van het slapen?

2022
Literatuurstudie

Religie en spiritualiteit als onderdeel van de behandeling

2017
Betoog

Respectvol nieuwsgierig

2024

Een betoog over het belang van cultuursensitiviteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en hoe het Cultural Formulation Interview hierbij kan helpen.

Gevalsbeschrijving

Schaapjes tellen of pillen bestellen?

2012

Niet-medicamenteuze interventies bij slaapstoornissen

Onderzoeksartikel

Screening for metabolic syndrome in addiction care; quick, reliable and non invasive

2013

A quantitative study into the effectiveness of waist circumference and blood pressure measurements as predictors of metabolic syndrome among patients being treated with second generation antipsychotics in addiction services

Poster

Seks na seksueel geweld

2023
Poster

Slaapgewoonten van ouderen

2023

Een kwalitatief onderzoek met behulp van een thematische analyse naar slaapgewoonten van ouderen met een depressieve stoornis en insomnia als symptoom

Onderzoeksartikel

Slaapproblemen bij extramurale forensische patiënten en het verband met het delictrisico

2019

Een kwantitatief beschrijvend correlationeel onderzoek naar slaapproblemen en het verband ervan met het delictrisico volgens het risicotaxatie-instrument START

 

 

Onderzoeksartikel

Slaapproblemen en persoonlijkheidsstoornissen

2020

Een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek naar de prevalentie van slaapproblemen en slaap-waakstoornissen onder cliënten in behandeling bij een poli voor persoonlijkheidsproblematiek

Gevalsbeschrijving

Slaapstoornissen onderbelicht

2012

Aandacht voor slaapproblemen bij verslaving en depressieve klachten

Onderzoeksartikel

Slapende honden wakker maken

2014

De bijdrage van Animal Assisted Interventions aan plezier, sociale activiteit, zelfverzorging en gevoel van eigenwaarde bij mensen met schizofrenie

Onderzoeksartikel

Subjectief welbevinden bij dosisreductie van antipsychotica

2017

Een meervoudig single-subject pilot-experiment naar het subjectief welbevinden bij afbouw van antipsychotica met de Experience Sampling Methode

Betoog

Te complex om te behandelen

2024
Betoog

Te gek voor woorden

2022
Onderzoeksartikel

Terugval na afronding van Cognitieve GedragsTherapie Insomnie

2014

Een onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken

Gevalsbeschrijving

Terugval reduceren na detoxificatie van alcohol

2019
Gevalsbeschrijving

Thuis stop ik weer. Continuïteit in farmacotherapie

2020
Gevalsbeschrijving

Trauma bij herstel van psychose: Een Sta-in-de-Weg

2016
Gevalsbeschrijving

Van een waanstoornis naar een depressie en ASS

2020
Onderzoeksartikel

Van last naar lust

2018

Een vergelijkend onderzoek naar het effect van individuele en groepstherapie voor vrouwen met seksuele disfuncties en psychiatrische problematiek

Gevalsbeschrijving

Van patiënt naar volwaardig burger

2014

Ambulantiseren en herstel in theorie en praktijk

Gevalsbeschrijving

Verborgen kopzorgen

2016
Poster

Verlichting van nachtelijke motorische onrust

2022
Onderzoeksartikel

Verpleegkundige, hoor je mij wel?

2016

Een kwalitatief onderzoek naar helpende interventies en attitude van verpleegkundigen vanuit patiëntenperspectief

Gevalsbeschrijving

Vrouwen, stemmingsstoornissen en hormonen

2021

Beschrijving van misinterpretatie en herevaluatie van de symptomen bij een vrouw met een bipolaire stoornis en een premenstruele stemmingsstoornis

Onderzoeksartikel

Wat beweegt schizofrenie?

2020

Een beschrijvend kwalitatief onderzoek naar de factoren die van
invloed zijn op het beweeggedrag van mensen met schizofrenie

Betoog

Wel willen maar niet kunnen

2023

De gevolgen van vroegkinderlijk trauma

Gevalsbeschrijving

Werken met depressie

2019
Onderzoeksartikel

Wie slaapt er nu?

2015

Aandacht voor het bewuster handelen bij ouderen met slaapproblemen

Onderzoeksartikel

Wippen en wegen

2015

Seksualiteit binnen de muren van een psychiatrische jeugdkliniek

Gevalsbeschrijving

Zelfbeeld als transdiagnostische factor

2018
Betoog

Zelfcompassie als bron van herstel

2022
Gevalsbeschrijving

Zie mij…

2016

De essentie van goede diagnostiek bij lvb om tot op maat gesneden behandeling te komen

Onderzoeksartikel

Zijn dit mijn doelen?

2023

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinisch behandelde patiënten met neurocognitieve problematiek rond
het opstellen van hun behandeldoelen

Poster

Zorgbehoeften bij een bipolaire stoornis en comorbide middelengebruik

2022
Onderzoeksartikel

Zuster, ik kan niet slapen

2019

Welke niet-medicamenteuze interventies zijn bekend om depressie en slapeloosheid in samenhang te behandelen bij jongeren?