Praxis artikelen

Eenmaal per jaar brengt de GGZ-VS de Praxis uit. De praxis bevat een selectie van artikelen die zijn geschreven door verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Het betreft artikelen geschreven binnen de leerlijn Wetenschappelijke kennis en onderzoek en artikelen die als examenstuk dienen in het kader van de Meesterproef vs ggz. De artikelen tonen hoe de verbinding wordt gemaakt tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkvoering en de voorkeuren van patienten.

Filter op
Alle artikelen

- Voorwoord praxis 2021

2021

Beroep en Functie; maatwerk of een te krappe jas?

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Communication about nightmares

2021

A phenomenological study into the lived experiences of patients with ptsd

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Ervaringen van patiënten bij de inzet van de Extra Beveiligde Kamer (ebk)

2021

Een kwalitatief onderzoek naar de impact van de ebk

Alle artikelen, Gevalsbeschrijving

First things first?

2021

Behandeling van comorbiditeit

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Hoe ervaren volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen en een licht verstandelijke beperking de communicatie met hulpverleners binnen de klinische ggz?

2021

Een kwalitatief, fenomenologisch onderzoek

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

In gesprek over seksuele functiestoornissen door antipsychoticagebruik

2021

Een fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met het bespreken van seksuele problemen

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Keuzehulp bij bipolaire stoornis

2021

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van patiënten die gebruik maken van een digitale keuzehulp binnen Antes

Alle artikelen, Gevalsbeschrijving

Onderdiagnostiek van autisme in de forensische ggz

2021
Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Oudergerichte interventies bij klinisch opgenomen adolescenten

2021

Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders van klinisch opgenomen adolescenten met oudergerichte interventies voor een bestendige terugkeer van hun kind naar het gezin

Alle artikelen, Onderzoeksartikel

Psycho-educatie aan mantelzorgers

2021

Een beschrijvend fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers van ambulante patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen

Alle artikelen, Gevalsbeschrijving

Vrouwen, stemmingsstoornissen en hormonen

2021

Beschrijving van misinterpretatie en herevaluatie van de symptomen bij een vrouw met een bipolaire stoornis en een premenstruele stemmingsstoornis

 

Lees het interview met ‘onze prof’ Nynke Boonstra