Praxis artikelen

Eenmaal per jaar brengt de GGZ-VS de Praxis uit. De praxis bevat een selectie van artikelen die zijn geschreven door verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Het betreft artikelen geschreven binnen de leerlijn Wetenschappelijke kennis en onderzoek en artikelen die als examenstuk dienen in het kader van de Meesterproef vs ggz. De artikelen tonen hoe de verbinding wordt gemaakt tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkvoering en de voorkeuren van patienten.

Filter op

- Voorwoord praxis 2023

2023

De verpleegkundig specialist ggz, autonoom in een veranderende omgeving

Onderzoeksartikel

Afbouwen van antipsychotica. wat vinden cliënten er zelf van?

2023

Een kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met een licht verstandelijke beperking over het afbouwen van langdurig antipsychotica voor probleemgedrag

Onderzoeksartikel

Behoeften van jongeren met een bps ten aanzien van een psycho-educatieve familie-interventie

2023
Onderzoeksartikel

Betrokkenhheid van naasten in de ambulante ggz

2023

Wat vinden patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in behandeling bij een FACT-team belangrijk bij het betrekken van naasten bij de behandeling?

Betoog

Cognitieve gedragstherapie insomnia: altijd aanbieden

2023

Oproep voor een brede inzet van cognitieve gedragstherapie insomnia bij mensen met een ernstige psychische aandoening en een comorbide insomniastoornis

Poster

De interne worsteling

2023
Betoog

De ‘war on drugs’ zinvol of schadelijk?

2023
Onderzoeksartikel

Een paardenmiddel

2023

Een thematische analyse van ervaringen van cliënten van GGzE met equine-assisted therapy

Onderzoeksartikel

Het crisissignaleringsplan (csp) in beeld

2023

Kwalitatief onderzoek door middel van een thematische analyse naar ‘het csp in beeld’ bij cliënten met een verslaving en licht verstandelijke beperking

Poster

Joint crisis plan – a dynamic new approach

2023

The lived experiences of people with a Dynamic New Approach; personality disorders

Poster

Online peer support als aanvulling bij depressiebehandeling

2023
Poster

Seks na seksueel geweld

2023
Poster

Slaapgewoonten van ouderen

2023

Een kwalitatief onderzoek met behulp van een thematische analyse naar slaapgewoonten van ouderen met een depressieve stoornis en insomnia als symptoom

Betoog

Wel willen maar niet kunnen

2023

De gevolgen van vroegkinderlijk trauma

Onderzoeksartikel

Zijn dit mijn doelen?

2023

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinisch behandelde patiënten met neurocognitieve problematiek rond
het opstellen van hun behandeldoelen