Praxis artikelen

Eenmaal per jaar brengt de GGZ-VS de Praxis uit. De praxis bevat een selectie van artikelen die zijn geschreven door verpleegkundigen in opleiding tot specialist. Het betreft artikelen geschreven binnen de leerlijn Wetenschappelijke kennis en onderzoek en artikelen die als examenstuk dienen in het kader van de Meesterproef vs ggz. De artikelen tonen hoe de verbinding wordt gemaakt tussen wetenschappelijke kennis, professionele praktijkvoering en de voorkeuren van patienten.

Filter op

- Voorwoord praxis 2024

2024

De zorg voor mentale gezondheid is van ons allemaal

Onderzoeksartikel

Agressief gedrag bij patiënten binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’

2024

Een niet-experimenteel longitudinaal onderzoek naar het effect van een KIB-behandeling op agressief gedrag bij patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’ van de Parnassia Groep.

Poster

Agressief gedrag tegen hulpverleners

2024

Agressief gedrag tegen hulpverleners

Poster

Contigentie management bij een stoornis in het gebruik van cocaîne

2024

Een beschrijvend, kwalitatief onderzoek middels een thematische analyse naar de ervaringen van patiënten met een stoornis in het gebruik van cocaïne behandeld met contingentie management bij Brijder Verslavingszorg.

Onderzoeksartikel

Een andere blik op stress en slaappatronen

2024

Een cohortonderzoek met dagelijkse ervaringsmetingen bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Betoog

Een positieve wending in de behandeling van een patiënt met een bipolaire stoornis

2024

Een positieve wending in de behandeling van een patiënt met een bipolaire stoornis

Betoog

Evaluatie van holding: een must

2024
Betoog

Food first

2024

Wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen en voedingssupplementen behoren tot gelegitimeerde behandelinterventies voor psychische klachten
bij volwassenen.

Literatuurstudie

Gezamenlijk beslissen over de behandeling; de sleutel tot medicatietrouw?

2024

Een literatuurstudie naar de mate waarin gezamenlijk beslissen over de behandeling leidt tot betere medicatietrouw bij patiënten gediagnosticeerd met schizofrenie.

Betoog

In de schaduw van afhankelijkheid: de kinderen van verslaafde ouders

2024
Poster

Naasten betrekken bij de behandelplanbespreking, wat vindt de cliënt daar eigenlijk van?

2024

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten over de betrokkenheid van naasten tijdens de behandelplanbespreking.

Betoog

Respectvol nieuwsgierig

2024

Een betoog over het belang van cultuursensitiviteit binnen de geestelijke gezondheidszorg en hoe het Cultural Formulation Interview hierbij kan helpen.

Betoog

Te complex om te behandelen

2024
Betoog

‘Ik voel mij een beetje suïcidaal’

2024

Een betoog over het belang van doorvragen naar suïcidale klachten