Herstel: de weg naar voluit leven

De behandeling van een patiënte met complexe ptss-klachten vanuit herstelondersteunende zorg

Preventie van agressie in de kliniek moet beter

Systematisch inzetten van evidence-based interventies helpt

Ervaring is de beste leermeester

De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen

Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard?

De meerwaarde van een placebogecontroleerde trial bij kinderen die ingesteld worden op methylfenidaat

Slaapstoornissen onderbelicht

Aandacht voor slaapproblemen bij verslaving en depressieve klachten

Schaapjes tellen of pillen bestellen?

Niet-medicamenteuze interventies bij slaapstoornissen

Kapitein op haar eigen schip

Bevorderen van autonomie in de sociaal psychiatrische behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Motiveren, een kwestie van gezond verstand

Motiverende gespreksvoering als verpleegkundige interventie bij licht verstandelijk beperkte cliënten die middelen misbruiken

Hulp bij partnergeweld

Haken en ogen aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Mindfulness en ggz-verpleegkunde

Aandacht voor het hier en nu in het omgaan met ziekte

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS