Herstel: de weg naar voluit leven

De behandeling van een patiënte met complexe ptss-klachten vanuit herstelondersteunende zorg

Een medicatietrial, zonde van de tijd of de moeite waard?

De meerwaarde van een placebogecontroleerde trial bij kinderen die ingesteld worden op methylfenidaat

Slaapstoornissen onderbelicht

Aandacht voor slaapproblemen bij verslaving en depressieve klachten

Schaapjes tellen of pillen bestellen?

Niet-medicamenteuze interventies bij slaapstoornissen

Kapitein op haar eigen schip

Bevorderen van autonomie in de sociaal psychiatrische behandeling van een patiënt met een borderline persoonlijkheidsstoornis

Hulp bij partnergeweld

Haken en ogen aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

ACT, ja of nee?

Aandacht voor een patiënt met borderline persoonlijkheidsstoornis in een vroeg-psychose-team

Complexe zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de forensische psychiatrie

Dit artikel toont de complexiteit van zorg wanneer een dader met een licht verstandelijke beperking na huiselijk geweld een huisverbod krijgt opgelegd. Een huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag. Verpleegkundig specialisten beschikken over competenties waarmee hoogcomplexe ggz verpleegkundige zorg wordt gepland, uitgevoerd, gecoördineerd en geëvalueerd.

Clozapinegebruik en stoppen met roken van tabak

Aandacht voor leefstijl en gezondheidsrisico’s

Van patiënt naar volwaardig burger

Ambulantiseren en herstel in theorie en praktijk