Gezamenlijk beslissen over de behandeling; de sleutel tot medicatietrouw?

Een literatuurstudie naar de mate waarin gezamenlijk beslissen over de behandeling leidt tot betere medicatietrouw bij patiënten gediagnosticeerd met schizofrenie.

Behandeling van slaapstoornis en het effect hiervan op suïcidale ideaties

Een literatuurstudie naar het effect van de behandeling van een slaapstoornis op de suïcidale ideaties bij mensen met een depressieve stoornis

Medicatietrouwbevorderende interventies bij patiënten met schizofrenie

Cliënttevredenheid in de verslavingszorg

Een literatuurstudie naar factoren die een rol spelen in tevredenheid van cliënten over verslavingszorg

Religie en spiritualiteit als onderdeel van de behandeling

Open dialogue in herstelondersteunende zorg

Een literatuurstudie over de bijdrage van ‘open dialogue’ aan het herstel van cliënten met een psychotische stoornis