Medicatietrouwbevorderende interventies bij patiënten met schizofrenie

Cliënttevredenheid in de verslavingszorg

Een literatuurstudie naar factoren die een rol spelen in tevredenheid van cliënten over verslavingszorg

Religie en spiritualiteit als onderdeel van de behandeling

Open dialogue in herstelondersteunende zorg

Een literatuurstudie over de bijdrage van ‘open dialogue’ aan het herstel van cliënten met een psychotische stoornis

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS