Humor bij ouderen met een depressie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van humor en behoefte aan humor tijdens een klinische opname

Herstellen met peer-supported open dialogue

Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening met de bijdrage van peer-supported open dialogue aan hun herstelproces

De therapeutische relatie bij patiënten met een ernstige psychotische stoornis

Screening for metabolic syndrome in addiction care; quick, reliable and non invasive

A quantitative study into the effectiveness of waist circumference and blood pressure measurements as predictors of metabolic syndrome among patients being treated with second generation antipsychotics in addiction services

Terugval na afronding van Cognitieve GedragsTherapie Insomnie

Een onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken

Slapende honden wakker maken

De bijdrage van Animal Assisted Interventions aan plezier, sociale activiteit, zelfverzorging en gevoel van eigenwaarde bij mensen met schizofrenie

Mentaal herstel na ongeval

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel

Wie slaapt er nu?

Aandacht voor het bewuster handelen bij ouderen met slaapproblemen

Geloof je mij?

De Listen-Empatise-Agree-Partner-methode als verbindende schakel bij de behandeling van een patiënt met schizofrenie

Wippen en wegen

Seksualiteit binnen de muren van een psychiatrische jeugdkliniek