Agressief gedrag bij patiënten binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’

Een niet-experimenteel longitudinaal onderzoek naar het effect van een KIB-behandeling op agressief gedrag bij patiënten met een ernstig psychiatrische aandoening binnen het ‘Centrum Intensieve Behandeling’ van de Parnassia Groep.

Een andere blik op stress en slaappatronen

Een cohortonderzoek met dagelijkse ervaringsmetingen bij volwassenen met een autismespectrumstoornis

Een paardenmiddel

Een thematische analyse van ervaringen van cliënten van GGzE met equine-assisted therapy

Het crisissignaleringsplan (csp) in beeld

Kwalitatief onderzoek door middel van een thematische analyse naar ‘het csp in beeld’ bij cliënten met een verslaving en licht verstandelijke beperking

Zijn dit mijn doelen?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van poliklinisch behandelde patiënten met neurocognitieve problematiek rond
het opstellen van hun behandeldoelen

Afbouwen van antipsychotica. wat vinden cliënten er zelf van?

Een kwalitatief fenomenologisch onderzoek naar de ervaringen van cliënten met een licht verstandelijke beperking over het afbouwen van langdurig antipsychotica voor probleemgedrag

Behoeften van jongeren met een bps ten aanzien van een psycho-educatieve familie-interventie

Betrokkenhheid van naasten in de ambulante ggz

Wat vinden patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening in behandeling bij een FACT-team belangrijk bij het betrekken van naasten bij de behandeling?

Humor bij ouderen met een depressie

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaring van humor en behoefte aan humor tijdens een klinische opname

Herstellen met peer-supported open dialogue

Een fenomenologisch onderzoek naar ervaringen van cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening met de bijdrage van peer-supported open dialogue aan hun herstelproces