Screening for metabolic syndrome in addiction care; quick, reliable and non invasive

A quantitative study into the effectiveness of waist circumference and blood pressure measurements as predictors of metabolic syndrome among patients being treated with second generation antipsychotics in addiction services

Terugval na afronding van Cognitieve GedragsTherapie Insomnie

Een onderzoek naar de invloed van persoonlijkheidskenmerken

Slapende honden wakker maken

De bijdrage van Animal Assisted Interventions aan plezier, sociale activiteit, zelfverzorging en gevoel van eigenwaarde bij mensen met schizofrenie

Mentaal herstel na ongeval

Een kwalitatief onderzoek naar factoren die patiënten met ernstig fysiek letsel ten gevolge van een ongeval, als helpend ervaren bij hun mentaal herstel

Wie slaapt er nu?

Aandacht voor het bewuster handelen bij ouderen met slaapproblemen

Geloof je mij?

De Listen-Empatise-Agree-Partner-methode als verbindende schakel bij de behandeling van een patiënt met schizofrenie

Wippen en wegen

Seksualiteit binnen de muren van een psychiatrische jeugdkliniek

Nooit geleerd keuzes te maken

Waarom herstel bij zeer langdurig opgenomen ouderen om een andere benadering vraagt

Verpleegkundige, hoor je mij wel?

Een kwalitatief onderzoek naar helpende interventies en attitude van verpleegkundigen vanuit patiëntenperspectief

De zin van waanzin

Een fenomenologisch-hermeneutisch onderzoek naar betekenisverlening bij psychosen door patiënten met een schizoaffectieve stoornis

 

VACATURE

Hoofdopleider Opleiding GGZ-VS