Preventie van agressie in de kliniek moet beter

Systematisch inzetten van evidence-based interventies helpt

Ervaring is de beste leermeester

De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen

Mindfulness en ggz-verpleegkunde

Aandacht voor het hier en nu in het omgaan met ziekte

Focus op mentaliseren

Een effectieve attitude in de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis

Beheersen of behandelen

Klinische jongvolwassenen met ass en (verborgen) middelengebruik

Help mij voordat ik het vergeet

Levensbeëindiging op verzoek bij het dementiesyndroom