Agressief gedrag tegen hulpverleners

Agressief gedrag tegen hulpverleners

Contigentie management bij een stoornis in het gebruik van cocaîne

Een beschrijvend, kwalitatief onderzoek middels een thematische analyse naar de ervaringen van patiënten met een stoornis in het gebruik van cocaïne behandeld met contingentie management bij Brijder Verslavingszorg.

Naasten betrekken bij de behandelplanbespreking, wat vindt de cliënt daar eigenlijk van?

Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten over de betrokkenheid van naasten tijdens de behandelplanbespreking.

Slaapgewoonten van ouderen

Een kwalitatief onderzoek met behulp van een thematische analyse naar slaapgewoonten van ouderen met een depressieve stoornis en insomnia als symptoom

Online peer support als aanvulling bij depressiebehandeling

De interne worsteling

Joint crisis plan – a dynamic new approach

The lived experiences of people with a Dynamic New Approach; personality disorders

Seks na seksueel geweld

Verlichting van nachtelijke motorische onrust

Zorgbehoeften bij een bipolaire stoornis en comorbide middelengebruik