Wat is het verschil tussen het werk van een psychiater, een klinisch psycholoog en een verpleegkundig specialist ggz?

De psychiater, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist ggz zijn de drie specialisten in de ggz. Welke specialist wordt ingezet als regiebehandelaar hangt af van de hulpvraag. De psychiater richt zich primair op de behandeling van de ziekte en reductie van symptomen. De psycholoog heeft als doel gedragsverandering en cognitieve herstructurering. De verpleegkundig specialist ggz gaat uit van het functioneren van de cliënt: het leren omgaan met de beperkingen of de stoornis en bevorderen van zelfmanagement, met als doel het verbeteren of handhaven van de best mogelijke kwaliteit van leven. De samenwerking tussen een psychiater en klinisch psycholoog en de vs ggz is complementair waarbij consultatie van de andere discipline kan worden gevraagd.